Ubezpieczenie na życie w PZU,
dla Ciebie i Twojej rodziny

w 100% przez internet – polisa PZU na email
oferta indywidualna w cenie grupowej
bez badań, wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia

Wybierz pakiet
22 643 41 41

Co otrzymasz?

Ubezpieczenie na życie w PZU zapewni wsparcie finansowe, które pozwoli Ci
np. szybko podjąć leczenie lub opłacić rachunki, gdy nie możesz pracować.
Pieniądze pozwolą zabezpieczyć Twoje zobowiązania finansowe i utrzymać standard życia najbliższych.

Nieszczęśliwy wypadek lub śmierć
Nawet do 540 tys. zł gdy Ciebie zabraknie lub % za uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu
Za każdy dzień nawet 500 zł i w razie operacji nawet 6000 zł, w sumie 26 tys. zł

Niezdolność do pracy
Gdy stracisz możliwość wykonywania zawodu możesz otrzymać nawet 150 tys. zł

Poważne zachorowanie
W razie poważnego choroby (np. nowotwór, zawał, udar) możesz otrzymać nawet 150 tys. zł

Sprawdź więcej

Zalety

Szeroki zakres ochrony
w rozsądnej cenie

Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU

Bez badań medycznych, tylko oświadczenie.

Pieniądze z ubezpieczenia – bez postępowania spadkowego

Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie

Przez internet – ubezpieczysz się bez wychodzenia z domu

Pakiety

Wczytuję…

Zakres podstawowy >

Zakres rozszerzony >

Wariant I Wariant II Wariant III
Wczytuję dane
WYPEŁNIJ WNIOSEK
Ogólne warunki ubezpieczenia
Klauzula informacyjna
Informacja o produkcie
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Klaudia Kampioni

Dlaczego warto nam zaufać?

Jesteśmy Strategicznym Partnerem PZU

Jako jedyna firma zostaliśmy 5 razy wyróżnieni
tą prestiżową nagrodą.

Sprawdź opinie o nas

Najważniejszym wyróżnieniem jest ocena wystawiana
przez naszych Klientów.

Jak kupić

1

Wybierz pakiet

jeśli masz wątpliwości chętnie doradzimy

2

Uzupełnij dane

Wpisz swoje dane i osób uposażonych

3

Opłać składkę

Wpłać pierwszą składkę. Na koleje ustaw stałe zlecenie

4

Wydrukuj i podpisz

dokument, który otrzymasz na maila i wyślij na zycie@iexpert.pl

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Jak zgłosić szkodę?

Jeśli dojdzie do zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem na życie PZU, zgłoś się do nas. Zdarzenie możesz zgłosić na kilka sposobów – tak jak Ci wygodnie:

wypełniaj formularz internetowy „Zgłoszenie szkody” na pzu.pl,
skorzystaj z czatu video na pzu.pl,
zadzwoń na infolinię pod nr 801 102 102 lub 22 566 55 55
przyjdź do oddziału PZU,

Często zadawane pytania

Kto może dołączyć do ubezpieczenia na życie w PZU?

Do ubezpieczenia może dołączyć każda osoba pełnoletnia, w wieku maksymalnie 65 lat. Warunkiem jest nie przebywanie na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub uznanie za niezdolnego do pracy lub służby.

Czy ubezpieczenie na życie w PZU obejmuje zachorowanie na nowotwór?

Tak, w przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego.
PZU odpowiada za nowotwór złośliwy, którego inwazyjny charakter został potwierdzony badaniem histopatologicznym. PZU odpowiada także za rozsianą chorobę nowotworową ze zmianami przerzutowymi, gdy nie pobrano materiału do badania histopatologicznego, ale obraz kliniczny i badania diagnostyczne są jednoznaczne, co do złośliwości procesu nowotworowego.

Czy polisa jest aktywna podczas uprawniania sportów i treningów?

Polisa jest aktywna podczas amatorskiego uprawiania sportów.

Wykluczona jest odpowiedzialność za leczenie szpitalne i operacje chirurgiczne w przypadku amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie (ang. bungee jumping). Polisa zadziała, jeśli dojdzie np. do nieszczęśliwego wypadku i doznasz uszczerbku na zdrowiu.

Wykluczona jest odpowiedzialność  podczas uprawiania sportów zawodowo lub w celach zarobkowych.

Czy ubezpieczenie na życie PZU działa za granicą?

Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Wyjątkiem jest leczenie szpitalne, które jest aktywne na terenie krajów UE oraz na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu, Wielkiej Brytanii.

Świadczenie za operację chirurgiczne i usługi Medycznego Eksperta Domowego są realizowane tylko na terenie Polski.

Czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą przystąpić do ubezpieczeń na życie w PZU?

Tak, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do ubezpieczenia. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj wykonywanej profesji, branżę, wielkość przedsiębiorstwa

Czy mogę dodać osobę uposażoną? Czy jest ograniczenie liczby osób, które dostaną świadczenie w przypadku mojej śmierci?

Tak, w ramach PZU ubezpieczenie na życie można uposażyć wybraną osobę lub wybrane osoby – w dowolnej liczbie, aby w przypadku śmierci ubezpieczonego mogły dostać wypłatę środków z polisy bez przeprowadzania sprawy spadkowej.

Czy mogę ubezpieczyć dziecko w PZU?

Nie, do ubezpieczenia mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie. Dziecko lub inna osoba niepełnoletnia może być jedynie uposażonym, czyli osobą uprawnioną do otrzymania wypłaty z polisy, gdy ciebie zabraknie.

Chcę, by polisa na życie w PZU działała od jutra - czy mogę przystąpić do ubezpieczenia w każdej chwili?

Polisa będzie działać zawsze od 1 dnia nowego miesiąca, o ile wniosek zostanie złożony do  27 dnia bieżącego miesiąca. Wnioski złożone po 27 dniu będą działać od 1 dnia następnego miesiąca.

Czy obowiązuje okres karencji przy przystąpieniu do ubezpieczenia na życie w PZU?

Okres karencji, czyli wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązuje przez 6 miesięcy w zakresie śmierci ubezpieczonego lub współmałżonka. Karencja dotyczy tylko śmierci z przyczyn naturalnych. Jeśli ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie ma wyłączenia odpowiedzialności. Karencja dotyczy również urodzenia dziecka (9 miesięcy), ciężkich chorób (90 dni, a w przypadku choroby współmałżonka – 180 dni), operacji chirurgicznych (180 dni), leczeń szpitalnych(30 dni) i specjalistycznych (90 dni), konsultacji zagranicznych i assistance (30 dni).

Czy obcokrajowcy mogą wykupić ubezpieczenie na życie w PZU?

Tylko osoby posiadające numer PESEL mogą przystąpić do ubezpieczenia.

Jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne. Czy mogę dołączyć do ubezpieczenia na życie w PZU?

Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne i pełnoletni członkowie ich rodzin mogą dołączyć do ubezpieczenia na życie w PZU.

Do kiedy należy opłacać składki za ubezpieczenie na życie w PZU?

Brak opłacenia składki w wybranym terminie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy (brak aktywnej ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca) a przy ponownym przystąpieniu będą naliczone karencje.

iExpert.pl

Strategiczny Partner PZU

iExpert jako jedyny pośrednik ubezpieczeniowy został czterokrotnie wybrany Strategicznym Partnerem PZU
Jesteśmy jednym z najlepiej ubezpieczonych pośredników działających w Polsce. Polisa ubezpieczenia OC firmy jest zawarta na sumę 5.000.000 EUR.

Nr rejestru pośredników ubezpieczeniowych 11170179/A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850. Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

Formularz kontaktowy